Vyhodit <koho>

Ke slovu vyhodit <koho> evidujeme 4 synonym.

vyhodit je synonymum ke slovu vyběhnout

Podobné výrazy k synonymu vyhodit <koho>