Vypařování - synonyma

Slovo vypařování má 13 znaků a známe k němu 2 synonyma.

Vypařování je proces změny skupenství látky z kapalného na plynné skrze odpařování na povrchu.

vypařování je synonymum ke slovu sublimace

Podobné k vypařování

Nalezeno 3 podobných výrazů: