Vyposlechnout - synonyma

Slovo vyposlechnout má 13 znaků a známe k němu 6 synonym.

Vyposlechnout znamená naslouchat pozorně a dokonale porozumět.

Synonyma k vyposlechnout: vyslechnout <koho>, poskytnout sluchu <komu>

Podobné k vyposlechnout

Nalezeno 21 podobných výrazů: