Vzdálení se - synonyma

Slovo vzdálení se má 13 znaků a známe k němu 6 synonym.

Vzdálení se znamená držet se od něčeho dál, než je obvyklé. Může to být fyzická, psychická, emoční nebo duchovní vzdálenost.

vzdálení se je synonymum ke slovu útěk

Podobné k vzdálení se

Nalezeno 7 podobných výrazů: