Vzhledem k okolnostem

vzhledem k okolnostem je synonymum ke slovu cum grano salis

Podobné výrazy k synonymu vzhledem k okolnostem