Zanedbání - synonyma

Slovo zanedbání má 11 znaků a známe k němu 8 synonym.

Zanedbání je opomíjení něčeho důležitého a povinností, často způsobené leností nebo nezájmem.

Synonyma k zanedbání: opomenutí, nedbalost, omeškání, promeškání, vynechání

Podobné k zanedbání

Nalezeno 10 podobných výrazů: