Zastínit - synonyma

Slovo zastínit má 9 znaků a známe k němu 10 synonym.

Překrýt, stínit, zakrýt; zabránit vidění nebo slyšení; odvrátit pozornost.

Synonyma k zastínit: zaclonit <co>, zahalit, zakrýt, předčit <koho>, předstihnout, převýšit, překonat, potlačit <co>, snížit, zeslabit

Podobné k zastínit

Nalezeno 21 podobných výrazů: