Zhýralý

Synonyma k zhýralý: marnotratný, prostopášný, rozmařilý, hýřivý

Podobné výrazy k synonymu zhýralý