Apatický

Synonyma apatický: lhostejný, netečný, nevšímavý

Podobné výrazy k synonymu apatický


Hledat