Nepatrný

Synonyma nepatrný: nevelký, maličký, titěrný, nicotný, velký, ohromný, bezvýznamný, nedůležitý, nezávažný, obyčejný, všední, významný

Podobné výrazy k synonymu nepatrný


Hledat