Druhotný

Synonyma druhotný: odvozený, vedlejší, sekundární, prvotní, primární

Podobné výrazy k synonymu druhotný


Hledat