Nezdravý

Synonyma nezdravý: nemocný, chorobný, chorý, churavý, škodlivý, nenáležitý, rozháraný (poměry), rozhádaný

Podobné výrazy k synonymu nezdravý


Hledat