Schopný

Synonyma schopný: způsobilý, nadaný, talentovaný, zdatný

Podobné výrazy k synonymu schopný


Hledat