Lichotit

Synonyma lichotit: pochlebovat <komu>, lahodit

Podobné výrazy k synonymu lichotit


Hledat