Nečetný

Synonyma nečetný: nepočetný, nefrekventovaný, nemnohý, nehojný, častý, frekventovaný, ojedinělý, řídký, vzácný, sporadický

Podobné výrazy k synonymu nečetný


Hledat