Odvolat

Synonyma odvolat: odříci (přednášku), zrušit, anulovat, uvolnit (z funkce), sesadit, zprostit, zříci se (názorů), vzít zpět (tvrzení)

Podobné výrazy k synonymu odvolat


Hledat