Samotný

Synonyma samotný: sám, samý, tentýž, jediný, osamělý, osamocený, opuštěný, pouhý

Podobné výrazy k synonymu samotný


Hledat