Diferencovat

Ke slovu diferencovat evidujeme 6 synonym.

Synonyma k diferencovat: lišit, rozlišovat, odlišovat, rozrůzňovat, různit se, lišit se

Podobné výrazy k synonymu diferencovat