In loco

Synonyma k in loco: na místě, v místě, zde

Podobné výrazy k synonymu in loco