Mesiáš - synonyma

Slovo Mesiáš má 8 znaků a známe k němu 5 synonym.

Mesiáš je judaistický a křesťanský pojem pro označení očekávaného vůdce lidí, který přinese spásu a vykoná Boží vůli.

Synonyma k Mesiáš: Ježíš Kristus, Spasitel, Vykupitel, prorok, zachránce

Podobné k Mesiáš

Nalezeno 8 podobných výrazů: