Sdílejte stránku

Nedbale - synonyma

Slovo nedbale má 7 písmen a známe k němu 10 synonym.

Nedbale znamená neohleduplně, lhostejně, nemyslíc si příliš mnoho, bez zájmu nebo přemýšlení.

Synonyma ke slovu nedbale: zběžně, ledabyle, nepořádně, nepečlivě, nepozorně, povrchně, nesvědomitě, šlendriánsky, řádně, pečlivě
Další podobná slova k nedbale jsou například následující: neomaleně, nedbalým způsobem, lhostejně, násilně, nepozorně, neopatrně, lehkovážně, nesoustředěně, neorganizovaně, neuspořádaně, nezodpovědně, nedbalice, bezstarostně, neukázněně, nesystematicky, neupraveně, nesmyslně, neohleduplně, neohlížející se

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 30 podobných výrazů: