Obnovit

Ke slovu obnovit evidujeme 11 synonym.

Synonyma k obnovit: vyměnit, nahradit, vystřídat, opravit, renovovat, inovovat, restaurovat (sochu), obrodit, reformovat, zdokonalit

Podobné výrazy k synonymu obnovit