Sdílejte stránku

Opozitum - synonyma

Slovo opozitum má 8 písmen a známe k němu 1 synonymum.

Opozitum je protiklad, věc nebo skupina věcí, které se na sebe navzájem odlišují.

Synonyma ke slovu opozitum: antonymum
Další podobná slova k opozitum jsou například následující: protiklad, protipól, protějšek, nesouhlas, kontrast, protipólový, nesoulad, antonymum, naprostý opak, kontrastní, antonymický, naprosté protiklady, neslučitelnost, antipod, protikládat se, naprostý protějšek, negace, nenaplnění, nepodobnost

Mohlo by vás také zajímat

Nalezeno 14 podobných výrazů: