Opozitum

Synonyma k opozitum: antonymum

Podobné výrazy k synonymu opozitum