Pahorkatina

Synonyma k pahorkatina: vrchovina, vysočina

Podobné výrazy k synonymu pahorkatina