Podělit se (o zisk) - synonyma

Slovo podělit se (o zisk) má 20 znaků a známe k němu 1 synonymum.

Podělit se o zisk znamená, že se část získaných finančních prostředků, nebo jiných druhů majetku, rozdělí mezi více osob.

podělit se (o zisk) je synonymum ke slovu šábnout se

Podobné k podělit se (o zisk)

Nalezeno 10 podobných výrazů: