Radiální - synonyma

Slovo radiální má 10 znaků a známe k němu 3 synonyma.

Radiační je pojem popisující cestu od středu k periferii, nebo od vnějšího k vnitřnímu okruhu.

Synonyma k radiální: paprskovitý, poloměrový, souměrný

Podobné k radiální

Nalezeno 4 podobných výrazů: