Rehabilitovat

Ke slovu rehabilitovat evidujeme 4 synonym.

Synonyma k rehabilitovat: ospravedlnit, obnovit, léčit

Podobné výrazy k synonymu rehabilitovat