Rozveselit

Ke slovu rozveselit evidujeme 4 synonym.

Synonyma k rozveselit: pobavit, rozradostnit, rozptýlit, rozesmutnit

Podobné výrazy k synonymu rozveselit