Statický

Synonyma k statický: klidný, nehybný, neměnný, dynamický

Podobné výrazy k synonymu statický