Transcendentno - synonyma

Slovo transcendentno má 14 znaků a známe k němu 5 synonym.

Transcendentno znamená přesahující kategorii známého, běžného a pochopitelného.

Synonyma k transcendentno: nadsmyslno, nadpřirozeno, nadskutečno

Podobné k transcendentno

Nalezeno 6 podobných výrazů: