Uspořádání (účelné) - synonyma

Slovo uspořádání (účelné) má 26 znaků a známe k němu 6 synonym.

Uspořádání je systém plánování a organizace prostředků pro maximální efektivitu.

uspořádání (účelné) je synonymum ke slovu organisace

Podobné k uspořádání (účelné)

Nalezeno 21 podobných výrazů: