Vydlabat

Ke slovu vydlabat evidujeme 2 synonym.

Synonyma k vydlabat: vysekat dlátem, vykutat <co>

Podobné výrazy k synonymu vydlabat