Zasytit

Ke slovu zasytit evidujeme 5 synonym.

Synonyma k zasytit: nasytit <koho>, nakrmit, prosytit, prosáknout, prostoupit

Podobné výrazy k synonymu zasytit