Zmuchlat

Ke slovu zmuchlat evidujeme 5 synonym.

Synonyma k zmuchlat: zmačkat (papír), zchumlat, rozcuchat

Podobné výrazy k synonymu zmuchlat