Hubený

Synonyma hubený: chudý, vyzáblý, tlustý, tučný, slabý, suchý (strava), nevydatný, skrovný (zisk), nevelký, nepatrný, nečetný, neúrodný (rok)

Podobné výrazy k synonymu hubený


Hledat