Opačný

Synonyma k opačný: protější, protilehlý, obrácený, protichůdný, diametrální, protikladný

Podobné výrazy k synonymu opačný