Antagonistický

Ke slovu antagonistický evidujeme 6 synonym.

Synonyma k antagonistický: protichůdný, protikladný, rozporný, protikladný, protichůdný, rozporný

Podobné výrazy k synonymu antagonistický