Protikladný

Synonyma k protikladný: rozporný, protichůdný, antagonistický, kontradiktorický, kontrastní, opačný

Podobné výrazy k synonymu protikladný