Protichůdný

Ke slovu protichůdný evidujeme 6 synonym.

Synonyma k protichůdný: opačný, protikladný, rozporný, antagonistický

Podobné výrazy k synonymu protichůdný