Rozporný

Synonyma k rozporný: protikladný, kontradiktorický, protichůdný, konfliktní

Podobné výrazy k synonymu rozporný