Rozstonat se - synonyma

Slovo rozstonat se má 12 znaků a známe k němu 4 synonyma.

Rozstonat se znamená rozdělit se na dvě nebo více částí, obvykle pomocí silného nárazu nebo náhlého tlaku. Může se také znamenat rozpustit se nebo se rozpadnout.

Synonyma k rozstonat se: onemocnět, roznemoci se, ochuravět, uzdravit se

Podobné k rozstonat se

Nalezeno 8 podobných výrazů: