Zhubit

Synonyma k zhubit: zničit <koho n. co>, zahubit, vyhubit

Podobné výrazy k synonymu zhubit