Zmuchlat

Ke slovu zmuchlat evidujeme 6 synonym.

Synonyma k zmuchlat: zmačkat (papír), zchumlat, rozcuchat

Podobné výrazy k synonymu zmuchlat